اطلاعات تماس
تلفن
آدرس : تهران، جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، خیابان ولیعصر شمالی
۵۶۷۱۹۰۰۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۶۷۱۶۵۹۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۷۱۹۰۰۷ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۷۴۱۹۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
جاده قدیم کرج ، ابتدای آزادگان ، احمد آباد مستوفی ، حسن آباد خالصه ،خیابان دستغیب، پلاک 95

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت بالابر فرازبر

فضای مورد نیاز برای آسانسورهای هیدرولیکی

در جدول انتهای بخش ابعاد مورد نیاز چاه آسانسورهای هیدرولیکی قابل استخراج است.


با توجه به تنوع آسانسورهای هیدرولیکی، ابعاد چاه و کابین را برای آسانسورهای خودروبر که یکی از متداول ترین آسانسورهای هیدرولیکی است مورد بررسی قرار می دهیم.

به وطر معمول آسانسورهای خودروبر دارای ظرفیت 3 تا 4 تن هستند که تا ارتفاع 5/8 متر طول با یک جک تک مرحله ای و تا ارتفاع 17 متر با جک دو مرحله ای (stage2) ساخته می شوند. ابعاد کابین در آسانسورهای خودروبر معمولاً به عرض 5/2 تا 3 متر و عمق 5/5 تا 6 متر ساخته می شود

چاهک، فضای پائینی
چاهک یا چاله قسمت پائین چاه است که زیر پائین ترین طبقه تحت سرویس آسانسور واقع شده است. ضربه گیر کابین و وزنه تعادل، پایه های ریلهای راهنما، فلکه کشش سیم بگسل گاورنر و فلکه کشش زنجیر جبران، در صورت وجو، در چاهک واقع می شوند. بعد از نصب این تجهیزات چاهک باید نسبت به نفوذ آب ایزوله گردد.

اگر عمق آن از 2/5 متر بیشتر باشد و ساختار ساختمان نیز این اجازه بدهد درب ورودی به چاهک باید تدارک شود اگر ورودی دیگر نباشد باید وسیله ای بطور دائم تدارک شود تا از طریق درب پائین ترین طبقه، ورود ایمن به چاهک برای پرسنل مربوطه فراهم شود.